Prihlasovací formulár - 33-hodinový zážitkový kurz/školenie prvej pomoci

Slovenský Červený kríž v Kanianke otvára v roku 2024 nasledovné vzdelávacie podujatia:

- Kurz prvej pomoci - akreditovaný kurz v rozsahu 33 hodín,
- Školenie prvej pomoci - neakreditované školenie v rozsahu 33 hodín.
Kvalitatívne sú obe formy totožné, jediný rozdiel je v cene a v možnosti vystaviť certifikát o absolvovaní.

Termín konania:
22. - 24. marec 2024 - akreditovaný kurz
6. - 8. september 2024 - neakreditované školenie

Miesto a forma konania:
Centrumko Kanianka, Hasičská zbrojnica obce Kanianka, exteriér (v prípade priaznivého počasia).

Kurz/školenie bude pozostávať z teoretickej časti, praktickej časti a záverečnej skúšky. Vzdelávanie prebieha zážitkovou formou s využitím princípov vzdelávania dospelých, simulácii, reflexie a cielenej spätnej väzby.

Trvanie vzdelávania: 33 vyučovacích (45-minútových) hodín.

Predbežný harmonogram:
- piatok: 9.00 - 20.00 hod.
- sobota: 8.00 - 20.00 hod.
- nedeľa: 9.00 - 18.00 hod.

Každý deň bude k dispozícii 90 min obedná prestávka + prestávky medzi jednotlivými vzdelávacími blokmi.

Nakoľko sa v priebehu marcového kurzu bude konať 1. kolo prezidentských volieb, účastníkom s trvalým pobytom mimo Kanianky odporúčame, aby si vybavili voličský preukaz. Priestor na odvolenie bude cez obednú prestávku (volebná miestnosť sa nachádza hneď pod Centrumkom o poschodie nižšie).

Účastnícky poplatok:
- akreditovaný kurz: 195€/osoba
- neakreditované školenie: 120€/osoba
V cene je zahrnutá strava, pitný režim, káva/čaj a resuscitačná maska pre každého účastníka.

Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky obdržia absolventi marcového kurzu Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci s celoštátnou platnosťou vo formáte A4 (napr. pre účely autoškoly, BOZP a pod.) + európsky preukaz s platnosťou na 3 roky (obnovuje sa 8-hodinovým kurzom).

Absolventom septembrového školenia NIE JE možné vydať žiadne potvrdenie o absolvovaní, iba príjmový pokladničný doklad o úhrade.

Pre záväzné prihlásenie, prosím, vyplňte nasledujúci formulár:

    Záväzne sa prihlasujem na termín:

    Tieto webové stránky sú chránené testom reCAPTCHA v3 od spoločnosti Google LLC. · Ochrana súkromia · Zmluvné podmienky